Τα νέα μας 

 

 


Κινητό Τηλέφωνο
694 612 2313

Σταθερό Τηλέφωνο
2310 566 457

Οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε είναι οι εξής :

Αγορά ακινήτων

Πώληση ακινήτων

Μίσθωση (ενοικίαση) ακινήτων

Αντιπαροχή ακινήτων

Εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτων

Πραγματογνωμοσύνη ακινήτων

Διαχείριση ακινήτων (επίβλεψη ακινήτων, είσπραξη ενοικίων κ.τ.λ.)

Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Έκδοση ηλεκτρολογικού σχεδίου

Διεκπεραίωση διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων

Διεκπεραίωση διαδικασίας δανειοδότησης ακινήτων, έγκριση δανείων από τράπεζες

Παροχή νομικών συμβουλών από συνεργάτη Δικηγόρο

Σύνταξη συμβολαίου αγοράς και πώλησης ακινήτων

Παροχή τεχνικών συμβουλών από συνεργάτη Μηχανικό

Ασφάλειες ακινήτων

Προτάσεις επενδυτικού χαρακτήρα σχετικά με την απόδοση ακινήτων

ONASIS HOME ΑΚΙΝΗΤΑ
 Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ
Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ και κάθε δημόσια αρχή έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σε σύγκριση με ένα πρότυπο κτίριο αναφοράς. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες Α+ έως Η, ενώ περιλαμβάνει και προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Επικοινωνία

Μοναστηρίου 9
Θεσσαλονίκη , 546 27 TK
Τηλέφωνο : +30694 612 2313
 
Στέργιος Διαμαντής

Σας καλωςορίζουμε στην ιστοσελίδα του Real Estate Home Onasis Η  εταιρία μας είναι μία ανερχόμενη, δυναμική και εξειδικευμένη στον χώρο των επενδυτικών ακινήτων. Τα γραφεία της βρίσκονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης επί της οδού  Μοναστηρίου  9
Onasis Home
Onasis Home